Tillbaka

Om verktyget

Econans tillhandahåller marknadens kraftfullaste simuleringsverktyg för prognoser av privatekonomi. Det skapar finansiell trygghet vid stora livsbeslut.

Econans simuleringsverktyg bygger på beräkningar kring ekonomi och samhällsutveckling. Det är utvecklat av ett team matematiker (PhD), Civilingenjörer och ekonomer i Sverige.

Baserat på era personliga parametrar, samhällsstatistik, historisk börsdata och ekonomiska regelverk beräknas era prognoser. Exempel på områden som prognosverktyget omfattar är:

  • Regelverk kring skatter & avdrag
  • Statistik kring levnadsvanor
  • Statistik kring priser och kostnader
  • Historisk data från börs- och ränteutveckling
  • Forskning kring samhällsutveckling
  • Ränteregler
  • Räntenivåer

Verktyget räknar inte med inflation. Alla värden är i dagens penningvärde.

Tjänsten är ett verktyg för att skapa personliga prognoser och öka insikten i er privatekonomi, men prognosen är ingen garanti och kan komma att skilja sig i stor grad från verkligheten.